Forma part de la família ZIP

Vols convertir-te en venedor? Heus aquí com!

Compres i contractes de Beaumont ZIP per a diversos serveis. Els articles típics que s'adquireixen inclouen productes bàsics i equips "disponibles", molts dels quals estan sota contractes anuals de servei o subministrament. A continuació es mostren alguns exemples.

SUBMINISTRAMENTS

Combustible de vehicles, mobles, equips informàtics, lubricants

CONSTRUCCIÓ

Treballs de pavimentació i formigó, construcció de parades d'autobús, construcció general

SERVEIS

Manteniment de refugis, serveis d'impressió, paisatgisme, recollida i eliminació de residus, reparació d'aire condicionat i calefacció

SERVEIS PROFESSIONALS

Arquitectura, Enginyeria, Jurídic General, Consultoria, Comptabilitat, Auditoria

RFP actuals