For bedre at kunne servicere vores Zip-ryttere, benytter vi lejligheden til at minde vores kunder om, at Zip tilbydes kontant alternativ billetpris. Ryttere kan forudkøbe Paratransit enkeltbilletter, et hæfte med 10 billetter eller et 31-dages pas. Disse takstbetalingsalternativer reducerer kontanthåndtering og forhindrer eksakte takstudfordringer. 

Kontakt postkontoret for information om, hvordan du køber/bestiller enkeltrejsebilletter, 10-billethæfter eller et 31-dages kort. 

Kontortelefonnummer: 409-835-7895 

¡Bienvenido a su viaje en Zip! Para brindar un mejor servicio a nuestros Pasajeros aprovechamos esta oportunidad para recordarles sobre las alternativas de pago de tarifas que ofrece Zip; pasajeros pueden comprar boletos por adelantado: boletos individuales, paquetes de 10 boletos o un Pase de 31 días.  

Estas alternatives de pago de tarifas reduceret el manejo de efectivo y evitan los retos de pagar tarifa exacta. Comuníquese con la oficina de Zip para obtener ayuda para comprar boletos sencillos, folletos de 10 boletos or un pase de 31 días. 

Advarsel udsendt 27. marts 2024 

Føreren skal tilbyde at læse denne advarsel for synshandicappede. 

Udstedt til ryttere i løbet af april måned 2024