بخشی از خانواده ZIP شوید

آیا می خواهید فروشنده شوید؟ در اینجا چگونه است!

Beaumont ZIP خرید و قرارداد برای خدمات مختلف. اقلام معمولی خریداری شده شامل کالاها و تجهیزات «خارج از قفسه» است که بسیاری از آنها تحت قراردادهای خدمات یا عرضه سالانه هستند. در زیر چند نمونه آورده شده است.

تدارکات

سوخت خودرو، مبلمان، تجهیزات کامپیوتری، روان کننده ها

ساخت و ساز

سنگفرش و بتن کاری، ساخت سرپناه ایستگاه اتوبوس، ساخت و ساز عمومی

خدمات

نگهداری سرپناه، خدمات چاپ، محوطه سازی، جمع آوری و دفع زباله، تعمیر تهویه مطبوع و گرمایش

خدمات حرفه ای

معماری، مهندسی، حقوقی عمومی، مشاوره، حسابداری، حسابرسی

RFP های فعلی