برنامه BMT کسب و کار محروم (DBE).

 

Beaumont Transit (BMT) به دنبال کسب و کارهای کوچک متعلق به اقلیت ها و/یا زنان است تا برای محصولات و خدمات با آنها قرارداد ببندد.

لطفا تماس بگیرید خانم ویل وایت در (409) 835-7895 برای اطلاعات بیشتر.

برای یک کپی از هدف و روش BMT DBE برای دوره سه ساله از 01 اکتبر 2021 تا 30 سپتامبر 2024 اینجا را کلیک کنید.