استخدام

خدمات حمل و نقل شهری Beaumont توسط First اداره می شود عبور، شرکت به عنوان عبور مدیریت بومونت از طریق قرارداد با شهر بومونت. ما بسته های حقوق و مزایا رقابتی و یک هفته کاری پنج روزه را ارائه می دهیم.

BMT برنامه هایی را برای موارد زیر دریافت می کند:

لطفا برای اطلاعات بیشتر با شماره 409-835-7895 تماس بگیرید.

فرصت های شغلی فعلی

مراجعه حضوری به دفاتر ما در خیابان میلم 550; یا لطفاً با Willa White با هر گونه سؤال با شماره 409-835-7895 (314 داخلی) تماس بگیرید.

اپراتور اتوبوس

تمام وقت یا پاره وقت مسئول حمل و نقل ایمن مسافران.
شرح کامل شغل

خدمات فنی

خدمات وسایل نقلیه، امکانات، و امکانات ایستگاه اتوبوس.
شرح کامل شغل