ALERTA RIDER ZIP

Desvío de construción de South Park: Vixente ata que se despexen as obras da estrada:

Como resultado da construción da estrada, o servizo de autobuses South Park Route cambiará de ruta. A ruta pode sufrir desvíos e atrasos adicionais.

Algunhas PARADAS DE AUTOBÚS NON terán servizo: As paradas de autobús afectadas estarán sinaladas:

 Sen servizo.

 

ALERTA PARA PASAXEIROS DEL ZIP

Desviacion de Ruta South Park:

Esta en efecto ata que se terminan os traballos de construción; la Ruta South Park tendra desviacións e retrazos.

Paradas de Autobuses de Algunas NO TENDRAN SERVICIO: Esas Bus Stops estaran marcadas:

 Sen servizo,

Aviso publicado o 23 de febreiro. 2024