Cov lus nug, lus nug, lossis kev txhawj xeeb? Thov sau daim foos hauv qab no thiab peb yuav hu rau koj hauv 3-5 hnub ua haujlwm. 

TIV TAUJ PEB

TIV TAUJ PEB

lub npe
lub npe
thawj
xeem
Peb tuaj yeem tiv tauj koj li cas? Thov xyuas txhua yam uas siv tau.

550 Milam St., Beaumont, TX 77701

Cov Sijhawm Ua Haujlwm: 8:00AM-4:30PM Monday txog Friday

409-835-7895 | 409-832-3609 (Fax)

Email rau peb

Koj cov cai yog dab tsi? Nyem no los tshuaj xyuas cov ntawv ceeb toom rau pej xeem ntawm Txoj Cai nyob rau hauv Title VI (English/Spanish).

Xav tau ntawv tsis txaus siab? Peb thov txim uas koj tsis txaus siab rau peb qhov kev pabcuam. Nyem no rau cov lus qhia & daim ntawv rau kev ua daim ntawv tsis txaus siab Title VI.