Da biste odredili najbolju rutu za dolazak na odredište, odredite gdje se nalazite (izvorište) na karti rute sustava, a zatim pronađite kamo želite ići (odredište). Pogledajte BMT autobusne rute u blizini mjesta gdje se nalazite i blizu mjesta gdje želite ići i odaberite onu koja služi i vašem polazištu i odredištu.

Da biste odredili u koje vrijeme će autobus stići na vašu polaznu točku duž vaše rute, pronađite raspored boja označen za tu rutu ISPOD, pogledajte vremenske točke na vrhu rasporeda. Kako biste procijenili vrijeme kada će autobus doći do stanice u vašoj blizini, provjerite vrijeme za vremenske točke neposredno prije i nakon vašeg stajališta. Slijedite isti postupak kako biste saznali u koje vrijeme ćete stići na odredište.

Ako trebate pomoć pri korištenju mape rute sustava ili vodiča za raspored, nazovite Beaumont Transit Services na 409-835-7895.

KARTA RUTA
1 – MAGNOLIJA
2 – PARKDALE
3 – KALDER
4 – JUG 11
5 – BOR
6 – RAFINERIJA
7 – JUŽNI PARK
8 – VOĆNJAK KRUŠKA
9 – LOVOR
10 – FAKULTET