Kay taksi2023-01-20T16:31:53-05:00

Konekte san danje

Kominote k ap pwospere nou an

Mizajou Wout yo

[K ap vini byento]

PLIS ARO KI BAZE SOU ETID RIDERSHIP

Ogmantasyon Aksè

ANBA LWA AMERIKEN AK ANDIKAP (ADA)

Plis enèji efikas

BISSE EMISYON + PI BON KALITE AIR

Planifye vwayaj ou ak Google Transit

Klike sou "Direksyon yo." Klike sou ikòn otobis la pou chanje an vize transpò piblik. Antre pwen kòmanse ak fen ou.

Telechaje aplikasyon nou an sou Android oswa iOS epi jwenn yon otobis kèlkeswa kote ou ye.

1200 +

TRANSPITÈ YO

40 +

ANE ap sèvi w

28

BIS AK VAN

Suivi otobis an tan reyèl

Zip pou travay, Zip lakay ou, Zip atravè vil – Gade egzakteman ki distans ou ye de yon woulib.

Track Kounye a

Recent Articles

Nou pran angajman pou bay tout pasaje yo pi bon sèvis ak konfò posib. Si oumenm oswa yon moun ou konnen gen yon chèz woulant, tanpri revize gid nou yo sou aksè nan chèz woulant anvan ou monte nan yon otobis.

Gid pou chèz woulant
Ale nan tèt