ბომონტის მუნიციპალური ტრანზიტი დაიხურება ორშაბათს, 26 წლის 2022 დეკემბერს და განაახლებს ჩვეულ გრაფიკს სამშაბათს, 27 წლის 2022 დეკემბერს.

 

Tránsito Municipal de Beaumont permanecerá cerrado el lunes 26 წლის 2022 წელს, y reanudar el horario normal ed Martes 27 წლის 2022 წელს.