სათაური VI და ADA ფორმები

ინგლისურიესპანური
სათაური VI ცნობა საზოგადოებრივი უფლებების შესახებსათაური VI Aviso de Derechos Públicos
სათაური VI და ADA საჩივრის პროცედურასათაური VI y ADA Procedimiento de Queja
ADA საჩივრის ფორმაADA Formulario de quejas
სათაური VI საჩივრის ფორმასათაური VI Formulario de Queja
ზოგადი საჩივრის ფორმაზოგადი ფორმულა დე რეკლამო მოთხოვნით
გონივრული განსახლების ფორმაადაპტაციის მოთხოვნილება
ინვალიდის ეტლის სახელმძღვანელოაქტუალიზება დე ლა გუია დელ მხედრები
პარატრანზიტის პოლიტიკა და პროცედურებიპოლიტიკა და პროცედურები
ZIP პარატრანზიტის აპლიკაციაADA-ს სერთიფიკატის მოთხოვნა პარატრანსიტის შესახებ
Beaumont-ის (TMB) ქცევის კოდექსის სატრანზიტო მენეჯმენტიGestión del tránsito del Codigo de Conducta de Beaumont
 

თანაბარი შესაძლებლობების დამსაქმებლის (EEO) საკონტაქტო ინფორმაცია