ZIP RIDER ALERT

Өмнөд Паркийн барилгын тойрог зам: Замын ажил дуусах хүртэл хүчинтэй:

Зам барилгын ажлын үр дүнд Өмнөд паркийн чиглэлийн автобусны чиглэлийг өөрчлөхөөр болжээ. Маршрут нэмэлт тойруу болон саатал гарч болзошгүй.

Зарим автобусны зогсоолуудад ҮЙЛЧИЛГЭЭГҮЙ БАЙНА: Нөлөөлөлд өртсөн автобусны зогсоолуудыг тэмдэглэнэ:

 Үйлчилгээ байхгүй.

 

ALERTA PARA PASAJEROS DEL ZIP

Десвиацион де Рута Өмнөд Парк:

Esta en effecto hasta que se terminen los trabajos de construccion; la Ruta South Park tendra desviaciones y retrazos.

Алгунас автобусны зогсоол ТЕНДРАН ҮЙЛЧИЛГЭЭГҮЙ: Эсас автобусны зогсоолууд estaran marcadas:

 Сервицио байхгүй,

23-р сарын 2024-нд нийтэлсэн мэдэгдэл. XNUMX он