УНААГЧДЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: 5/2/24: Цаг агаарын байдлаас шалтгаалан АВТОБУС ХОЙШИХ БОЛОМЖТОЙ.

Цаг агаарын нөхцөл байдлын улмаас Zip автобус болон фургон машинууд саатал гарч болзошгүй.

Зорчигчид болон ажилчдынхаа аюулгүй байдлын төлөөх бидний амлалт нь нэн тэргүүний зорилт хэвээр байна.

Zip автобусны операторууд болон ажилтнууд цаг агаар, үерийн нөхцөл байдалд үндэслэн үйлчилгээг хянаж, тохируулна.

Хүчтэй аадар бороо, хүчтэй салхи, аянга цахилгааны улмаас үйлчилгээ саатдаг.

Цаашилбал, зарим газар үерт автсан замаас болж тасалдсан үйлчилгээ эсвэл удаан хугацаагаар саатах боломжтой.

Zip таны ивээл, ойлголтод баярлалаа.