ZIP / Usuku lweSikhumbuzo RIDER ELERT
Ekubhiyozeleni uSuku lweSikhumbuzo
Iibhasi zeZip zaseBeaumont, iVan, iiOfisi aziyi kusebenza ngoMvulo we-27 kaMeyi. 2024.
Akuyi kubakho nkonzo yebhasi, akukho nkonzo zeveni kwaye iiofisi zolawulo ziya kuhlala zivaliwe. I-Zip iyazamkela izimvo zotyelelo oluTSHA olucetywayo lwe-105 Link Route www.beaumonttransit.com.
Enkosi ngokuthatha ithuba leeNkonzo zoThutho zaseBeaumont.

ALERTA PARA PASAJEROS DEL ZIP
En consideracion al dia festivo de Memorial Day, Beaumont Zip Bus, Vans y Oficinas estaran cerradas el Lunes 27 de Mayo del 2024.
El servicio de Buses, Vans, no estara en operacion; las Oficinas tambien estaran cerradas. Estamos tomando comentarios para la nueva ruta propuesta del “105 Link” visite la pagina de web www.beaumonttransit.com.

I-Gracias isebenzise isevisi yezothutho e-Beaumont.

Isaziso esiPoswe nge-15 kuMeyi ka-2024