Tacsi Cartref2023-01-20T16:31:53-05:00

Cysylltu'n Ddiogel

Ein Cymuned Ffyniannus

Llwybrau wedi'u Diweddaru

[Dod yn fuan]

MWY O AROSODD YN SEILIEDIG AR ASTUDIAETHAU MARCHOGAETH

Mwy o Hygyrchedd

O DAN DDEDDF AMERICAIDD GYDAG ANABLEDDAU (ADA)

Mwy o Effeithlonrwydd Ynni

allyriadau IS + GWELL ANSAWDD AER

Cynlluniwch eich Taith gyda Google Transit

Cliciwch “Cyfarwyddiadau.” Cliciwch yr Eicon Bws i Newid i Transit View. Rhowch Eich Pwyntiau Dechrau a Diwedd.

Lawrlwythwch ein app ar Android neu iOS a dewch o hyd i fws ble bynnag yr ydych.

1200 +

AROSOEDD TRANSIT

40 +

BLYNYDDOEDD YN GWASANAETHU CHI

28

BYSIAU A FANS

Olrhain Bws Amser Real

Zip i'r Gwaith, Zip Cartref, Zip Ar Draws y Dref - Gweler Yn union Pa mor bell Rydych chi O'r Reid.

Traciwch Nawr

Erthyglau diweddar

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r gwasanaeth a'r cysur gorau posibl i bob teithiwr. Os oes gennych chi neu rywun rydych yn ei adnabod gadair olwyn, adolygwch ein canllawiau ar hygyrchedd cadair olwyn cyn mynd ar fws.

Canllawiau Cadair Olwyn
Ewch i'r Top